Újpesti Csokonai Diáksport Egyesület, A tervezett koncepció

Szerző: 
admin
Datum: 
2010. július 18. - 21:45

A tervezett koncepció

Meggyőződésünk, hogy az iskolai sportot kell erősíteni ahhoz, hogy az egyesületi sport minél szélesebb alapokon állhasson. Az alsó tagozaton tanuló gyermekek alapvető problémája, hogy egyedül nem tudnak még közlekedni, ezért az iskolájuktól messzebb eső edzésekre nehezen jutnak el. A szülők is csak korlátozott mértékben képesek megoldani a gyermekek közlekedését, hiszen ők is dolgoznak.
Ebből következtetünk arra, hogy a gyermekeknek a saját iskolájukban kell elkezdeni a sportolást. Tapasztaltuk, hogy a testnevelő tanárok, tanítók képesek a legkönnyebben becsábítani a gyermekeket a tornaterembe és megszerettetni velük egy sportágat. Reméljük, hogy találunk néhány pedagógust, aki szívesen dolgozna egy programhoz kapcsolódóan, hiszen, ha a gyermek magasabb szintekre jut, vagy csak megmarad a sportágnak, mint szurkoló, edző, nem vész kárba értékes munkája. A programban résztvevő testnevelők, tanítók számára az oktatást tematikával, DVD anyagokkal és az egyesület által tartott ingyenes továbbképzésekkel biztosítjuk. Ezenkívül, a minket támogató iskolákat egyesületi pólókkal, labdákkal szeretnénk ellátni, amennyiben a pénzügyi lehetőségeink ezt engedik.
 
Célunk, hogy az alsó tagozat befejezése után a lehetséges iskolai bázisokból minél több gyermek folytassa nálunk a röplabdát. Ha a gyermek pár év alatt megszerezte az edzéseken átélt élményeket, a szülőnek is igénye lesz arra, hogy támogassa őt a sportolás folytatásában.
Ebben magas szinten próbálunk meg segíteni nekik a középiskolai tanulmányaik befejezéséig.
 
Sajnos egyre gyakoribb jelenség a sportági akceleráció, azaz alapvetően nem az életkorának megfelelő képzést kapja a gyermek, hanem legtöbbször annál magasabbat. A véleményünk az, hogy a mini korosztály végéig (kb. 12-13 éves kor) nem szabad ítéletet mondani egyetlen gyermekről sem. A legtehetségesebbek mellé nagyon sok ügyes, kitartó játékos kell, hogy együtt fejlődhessenek, miközben kibontakozik az igazi tehetség. Mivel egyértelmű, hogy a tehetségek kiválasztásának egyik alapja a széles oktatóbázis (korosztályonként minimum 40-50 fő), ezért szeretnénk minél több helyen elindítani a tervszerű oktatást. Ezen kívül nagyon fontos az alaptechnikák helyes és következetes megtanítása, valamint a csapategység alapjainak lerakása (pl. megjelenés, viselkedésformák csapaton belül stb.) és a nevelői munka.
Ezek után kezdődhet a kiválasztási folyamat, amely során kiderül, ki az, akinél jelen van tehetség, kitartás, áldozatkészség és persze szülői támogatás arra, hogy elkezdhesse a tudatos versenyzést.
 
Munkánkban szerencsére támaszkodhatunk a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Általános Iskolára és Gimnáziumra, ahol igazi otthonra lelhetünk. Az iskola vezetése, köztük Tóth Árpádné igazgatóhelyettes nagyban támogatja ötleteinket, céljainkat. Neki köszönhető, hogy felvetődött, és azóta már folyamatban van egy egyesület létrehozásának ötlete, valamint a sportági nyári tábor szervezése. Egyelőre csak felvetés szintjén, de terveink között szerepel egy évfolyamonkénti sportosztály létrehozása, amelybe a lányok részéről röplabdázók járnának, így együtt tudnának tanulni, sportolni, órarendjük igazodna az iskolában tartandó edzéseikhez.
 
Terveink között egyelőre a mini korosztályok beindítása, kezdők toborzása szerepel. A Csokonai iskolának köszönhetően erre heti 3 edzésen lesz lehetőségünk, természetesen korosztályonként, tudásszintenként külön edzővel, esetleg edzőkkel, ugyanis szeretnénk, ha az edzők munkáját a szakmai munka iránt érdeklődők segítenék. A heti három edzést szeretnénk megtoldani havi egy Házi Kupával (valamelyik szombaton), ahova a Csokonaiból, illetve a remélt bázisiskolákból jönnének a gyermekek. Szintén havi egyszer rendeznénk a „DSE mini válogatottat”. Ez egy program lenne, amelynek célja, hogy a csokonais, illetve a bázisiskolás gyermekek (iskolánként 3-4) havonta együtt eddzenek a DSE edzőinek irányításával, valamit, hogy szüleik személyesen találkozhassanak velünk, megismerhessék a körülményeket stb.
 
Összefoglalás
 
A képzést szeptembertől a Csokonai iskolában indul kezdő, illetve mini (szupermini, kismini, mini) korosztályokban. Ezenkívül megkeressük azokat a kerületi iskolákat, amelyek látnak fantáziát egy egységes tematikán alapuló programban, és beindítanák a röplabda oktatását alsós gyermekek részére.
Ahogy a gyermekek „kiöregednek” a mini korosztályból, egy kiválasztás után a legtehetségesebb lányok továbbra is a DSE keretein belül folytathatják a röplabdát (kb. 15-20 gyermek). Két év elteltével felvételizhetnek a Csokonai Gimnázium tervezett sportosztályába. Ez természetesen nem feltétele a további sportolásnak, csak egy lehetőség, hogy a serdülő korosztálytól kezdve össze tudják egyeztetni tanulmányaikat a magasabb edzésszámmal.
 
2010-05-06
  
Készítette:
Horváth Kristóf
edző