ORSZÁGOS MINI KUPA 2010.06.04-2010.06.06

Szerző: 
admin
Datum: 
2010. április 19. - 11:15

Sport XXI. Program Országos Mini Kupa (OMK) Leány és Fiú 2010. évi versenykiírása

   1. A verseny célja:

 • A mini röplabdázás szervezett körülmények között történő országos népszerűsítése, sportágfejlesztő céllal.

 • A legfiatalabb korosztály képzésének elősegítése, bevonása a sportágba, tehetséges játékosok kiválasztása, az utánpótlás-nevelés feltérképezése.

 • Az országos győztesek és helyezettek megállapítása.

2. A verseny rendezője:

 • Az Országos Mini Kupa döntője az MRSZ hivatalos országos bajnoksága a mini korosztályban a NUSI-UPI Sport XXI. Programjának támogatásával.

 • Lebonyolítója az MRSZ Elnöksége által megbízott, Csongrád-megyei Diáksport Szövetség, versenybíró: a Versenybizottság által kinevezett személy.

 • A helyszíni lebonyolítást a Csongrád-megyei Diáksport Szövetség által felkért háromtagú Versenybíróság végzi.

3. Versenyszámok és korosztályok:

 • LEÁNY SZUPERMINI Kupa és FIÚ SZUPERMINI Kupa, az 1999. január 01-én és később született játékosok részére.

 • LEÁNY KISMINI Kupa és FIÚ KISMINI Kupa, az 1998. január 01-én és később született játékosok részére.

 • LEÁNY MINI Kupa és FIÚ MINI Kupa, az 1997. január 01-én és később született játékosok részére.

4. A verseny ideje és helye:

 • A LEÁNY SZUPERMINI, és a LEÁNY MINI Kupa 2010. június 4-5. pént. - szo.

 • LEÁNY KISMINI 2010. június 6. vas.

 • A FIÚ SZUPERMINI, és a FIÚ MINI Kupa 2010. június 5-6. szo.-vas.

 • FIÚ KISMINI 2010.június 6. vas.

A részletes időpontokat és csapatok mérkőzéseit a forgatókönyv tartalmazza. A rendező fenntartja a jogot, hogy nevezések számától függően az időpontokat megváltoztassa!

A versenyszámok egy vagy több nap alatt kerülnek megrendezésre, a versenyre benevezett csapatok számától függően. A játéknapok pénteken 11.00-kor technikai megbeszéléssel, szombaton és vasárnap 8.30-kor órakor kezdődnek, és legkésőbb 19.00 órakor, egynapos verseny esetén eredményhirdetéssel fejeződnek be.

Helyszíne: Szeged, Etelka sori Sportcsarnok és a Gyík u.-i (Lila) Általános Iskola. Az MRSZ fenntartja a jogot, hogy más helyszínt jelöljön ki a verseny megrendezésére.

5. Nevezés:

 • Az Országos Mini Kupa döntőjén részt vehet minden sportegyesület, diáksport egyesület, iskolai sportkör, minősítési osztályától, székhelyétől és az MRSZ-el létesített tagsági viszonyától függetlenül, amennyiben ezen versenykiírás feltételeit elfogadja.

 • A résztvevő szervezetek egy versenyszámban CSAK EGY csapatot nevezhetnek. Nevezni jelen versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap hiánytalan kitöltésével, lehet e-mail-ben az alábbi címeken: versenybizottsag@hunvolley.hu és a bezdanistvan@invitel.hu. Mindkét címre kötelező elküldeni a nevezést!

 • Nevezési határidő: 2010.05.03. 24.00

 • NEVEZÉSI DÍJ: csapatonként 7.000.- Ft., amelyet a helyszínen kell befizetni a verseny lebonyolítójának számla ellenében. A nevezési díj megfizetése nélkül a csapat nevezése érvényét veszti. A nevezési díj magában foglalja a verseny játékvezetői-versenybírói költségeit és a rendezés egyéb költségeit. Abban az esetben, ha valamely csapat a versenyre benevez, de a versenyen nem jelenik meg, és a nevezési díjat nem fizeti be, a csapatot a Versenybizottság két évre kizárja az OMK versenyeiből, és 20.000.-Ft pénzbüntetés befizetésére kötelezi.

A csapatok saját költségükön utaznak a versenyre.

A NEVEZÉSI DÍJ NEM SZÁMOLHATÓ EL A NUSI-UPI SPORT XXI. PROGRAMJA FELÉ EGYESÜLETI TÁMOGATÁSAKÉNT CSAK A BAJNOKSÁGGAL KAPCSOLATOS EGYÉB EGYESÜLETI KÖLTSÉGEK, ÚGY MINT UTAZÁS, ÉTKEZÉS, SZÁLLÁS DÍJ.

6. Részvételi feltételek:

 • A SZUPERMINI versenyszámokban egy csapat legkevesebb 6, legtöbb 10 játékosból állhat. A KISMINI és MINI versenyszámokban egy csapat legkevesebb 8, legtöbb 12 játékosból állhat.

 • Egy játékos azonos szervezet tagjaként több versenyszámban is szerepelhet.

 • A csapatokban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akiket a szervezet vezetése által (SE elnöke, iskola igazgatója stb.) hitelesített ÖSSZESÍTŐ NÉVSORON feltüntettek, és akiknek azonosítása és születési időpontjának megállapítása Sportolói Igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal lehetséges. Az ÖSSZESÍTŐ NÉVSORT a csapat első mérkőzése előtt a helyszínen a Versenybizottságnak kell átadni.

 • A versenyen résztvevő játékosoknak orvosi-, iskolaorvosi engedéllyel kell rendelkezni, amely 6 hónapnál régebbi nem lehet.

7. Lebonyolítási rend:

 • Ha egy versenyszámban hét, vagy kevesebb csapat indul el, úgy a versenyt egyfordulós, körmérkőzéses rendszerben rendezik. Ha egy versenyszámban nyolc, vagy több csapat indul, akkor 3-4 résztvevős csoportokat alakítanak ki, ahol egyfordulós körmérkőzést játszanak a csapatok, majd helyosztókra kerül sor vagy csoportokra bontva, vagy kieséses rendszerben.

 • Ha egy versenyszámban 16 csapatnál több nevez be, a lebonyolító I. és II osztályú csoportba sorolhatja a csapatokat, az MRSZ Sport XXI. Program regionális referenseinek szakmai iránymutatása alapján. A két csoport külön versenyszámnak minősül. A csoportba sorolásról a csapatok a lebonyolítási rendben kapnak tájékoztatást.

 • Az egyes versenyszámokban minden helyezést el kell dönteni.

 • A mérkőzésen játszmánként 4 cserelehetőség van. A mérkőzés első játszmájában pályára lépő (kezdő, vagy csere) játékos a második játszmában nem szerepelhet. Ez a szabály a SZUPERMINI korosztályban, az első játszmában pályára lépő játékosok közül kettőre nem vonatkozik. A mérkőzés harmadik játszmájában bárki szerepelhet. Az első játszmában szerepelt játékosokat (kezdő és csere) a jegyzőkönyvben a játszma végén jelölni kell. A játékosok első és második játszmában történő összeállítása mérkőzésenként változhat. A játékosok száma: valamennyi korosztályban játék közben 4 főnek kell tartózkodnia a pályán.

 • A mérkőzéseket az egyes versenyszámokban az alábbi méretű pályákon kell lebonyolítani. SZUPERMINI és KISMINI: 12 m hosszú x 6 m széles (térfelenként 6 m x 6 m), MINI: 14 m hosszú x 7 m széles (térfelenként 7 m x 7 m). A háló magassága mindhárom korosztályban 210 cm.

 • A mérkőzéseken nem szerepeltethető LIBERÓ játékos.

 • A nevezést követően a csapatok forgatókönyvet kapnak az Összesítő Névsor nyomtatvánnyal együtt. A forgatókönyv tartalmazza a lebonyolítás pontos rendjét, az esetleges csoportbeosztást és a mérkőzések beosztását.

8. Eredményszámítás rendje:

 • A mérkőzések minden esetben három játszmából állnak. Az eredmény tehát 2:1, vagy 3:0 lehet. Ha két játszma után a mérkőzés 1:1-re áll, a harmadik esetében nem kell a döntő játszma szabályait alkalmazni (ugyanolyan játszma, mint az első, vagy a második).

 • A mérkőzés győztese kettő, a vesztese egy pontot kap, a ki nem állónak tekintett csapat nem kap pontot.

 • Körmérkőzés esetén a szerzett pontok száma határozza meg a sorrendet. Pontegyenlőség esetén a körmérkőzés összeadott játszmaarányát, újabb egyenlőség esetén a poénarányát kell figyelembe venni. Amennyiben ez is megegyezik, akkor az egymás elleni eredmény dönt, a fenti szempontok alapján.

 • Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés megadott időpontjában egyáltalán nem, vagy kevesebb, mint 6 (mini, kismini), illetve 5 (szupermini) játékossal jelenik meg. Ismétlődés esetén a vétkes csapatot a Versenybizottság törli, és eredményeit megsemmisíti. Ha a csapat nem rendelkezik a kötelező cseréléshez szükséges játékosokkal, akkor a mérkőzés valamennyi játszmáját le kell játszania, de a második játszmát 25:00 arányban az ellenfél javára kell írni.

9. Óvás és fellebbezés:

 • Óvni a mérkőzés befejezésétől számított 30 percen belül írásban lehet, amelyet a Versenybírósághoz kell benyújtani az óvási díj egyidejű befizetésével. Az óvási díj: 5.000.- Ft.

 • A hivatalosan benyújtott óvást a Versenybíróság köteles két órán belül érdemben elbírálni.

 • Az óvás tárgyában hozott határozattal szemben az érintett csapatok fellebbezést nyújthatnak be a rendezőnél az óvásra vonatkozó szabályok szerint. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya az óvás tárgyában.

10. Díjazás:

 • Az I-III. helyezett csapatok arany, ezüst, bronz, érem díjazásban részesülnek.

 • Az egyes versenyszámok győztes csapatai kupát nyernek.

 • Valamennyi résztvevő csapat oklevelet kap emlékül.

 • Különdíjak adományozására a verseny rendezője felajánlásokat vár.

11. Egyéb rendelkezések:

 • A mérkőzéseket ezen versenykiírásban szabályozottak szerint és egyebekben az FIVB játék- és versenyszabályai szerint kell játszani.

 • A mérkőzésekre vizsgázott játékvezetőket a Versenybíróság biztosít. A jegyzőkönyvvezetőt a sorsolásban elöl álló csapat adja.

 • A mérkőzések jegyzőkönyveit a Versenybíróság biztosítja.

 • A mérkőzéseket GALA típusú labdával kell játszani, amelyet a csapatoknak kell hozni magukkal.

 • A csapatoknak egységes felszerelésben kell a mérkőzéseken szerepelni.

 • A kizárt csapattag a szankciót követő mérkőzésen nem szerepelhet, az esetleges további szankcióját a Versenybíróság szabja ki.

 • A verseny alatt az értékek őrzése a csapatok feladata. Lopásból eredő kárt a rendező nem téríti meg. A verseny ideje alatt a rendeltetésszerűtől eltérő használatból fakadó kárt az okozónak, vagy a szervezetnek meg kell téríteni.

 • A versenykiírásban nem rögzített minden vitás kérdésben a Versenybíróság hoz döntést.

Szállás és étkezés információk

Szállás

 • Elhelyezés középiskolai kollégiumban

 • árak: 1.900.-Ft / fő gyermek 2.280.-Ft / fő felnőtt

Étkezés

 • A szálláshely étkezdéjében

 • Árak: reggeli 400.-Ft / fő ebéd 800.-Ft / fő vacsora 700.-Ft / fő

A szállás és étkezés megrendelhető a nevezési lapon. A megrendelt szállást és étkezést kell kifizetni, számla ellenében a helyszínen. Arra a csapatra, amely a megrendelt szállást és étkezést nem fizeti ki, jelen versenykiírás 5.4 pontjában leírtak vonatkoznak. A létszámban változtatást a rendező a megrendelés után már nem fogad el. Megrendelésről a forgatókönyvvel együtt a rendező visszaigazolást küld a benevezett csapat részére.

Budapest, 2010. április 18.

MRSZ Versenybizottság